2500p skytte empirelista

edited 4 oktober 2013 01:15 in Warhammer fantasy

här är en lista utan de vanliga suspekta grejerna som gripar steamtanks knights osv men dock många kannoner

Lord wizard lvl 4 Death 225p Dispel scroll

captain bsb 103p

full plate shield dragon helm

warrior priest 117p

mr 3 warrior bane

warrior priest 117p

sword of might mr 2

master engineer 65p master engineer 65p

40 hilibarder fullcommand 340p

5 det archers

5 det archers

40 hilibarder fullcommand 340p

5 det archers

5 det archers

14 Greatswords

fullcommad +1 ld flagga

10 outriders 220p mus

10 outriders 220p mus

cannon 120p cannon 120p hellblaster 120p hellblaster 120p

totalt 2491

några ideer ?

Kommentarer

  • stabil lista, men det känns som att du kan få det svårt att vinna stort om motståndaren inte vill slåss. Håller man sig mer än 24" bort så är man säker mot i princip hela din armé.

    Saknar den X-factor som en steam tank kan vara.. kanske försöka få in en captasus istället?

Sign In or Register to comment.