Radbrytning

edited 20 mars 2008 09:38 in Hjälpforum

När man använder markdown, hur får man till så att nästa mening börjar på ny rad utan att måsta göra en rads mellanrum?

Kommentarer

Sign In or Register to comment.