Hur skriver man artiklar?

edited 4 december 2007 15:38 in Hjälpforum

Jag tänkte att jag skulle skriva battle reporten som artickel där som en del personer tyckte att jag skulle (jag vet, jag är seg)

Fast jag gick till artickel-sidan, hittade ingen -Skriv artikel här- Hittade sen en grej längst ner till vänster.

Testade den, men den sa att jag inte har tillräcklig "Access" typ.

Hur göras?

Kommentarer

  • Om man ska skriva artiklar behöver man först bli "godkänd" som skribent och få sitt konto uppgraderat så att man kommer åt artikelsystemet. Det gör man genom att komma med bra artikelidéer på forumet och bli tillfrågad av moderatorerna.

    Man kan inte publicera arikeln själv, utan det gör vi moderatorer när vi korrekturläst materialet.

  • Hur skriver man articklar?

    Man skriver artiklar

Sign In or Register to comment.