Efter FUSKs årsmöte 2016

EFTER ÅRSMÖTET 2016:

Årsmötet har beslutat att FUSK ska hyra Fantasias Battle Bunker. Detta blir då FUSKs nya lokal. För hyran får FUSK tre kvällar varje vecka och varje söndag att nyttja lokalen utan att hyresvärden kan vägra FUSK att använda hela lokalen. Förbrukningsvaror som toalettpapper och städartiklar ingår i hyran, samt kommer hyresvärden att sköta renhållning av lokalen. Föreningen kommer att vara öppen vid dessa spelkvällar, söndagar samt varje vardag 10-18 och lördagar 10-16. Övriga tider kan FUSK nyttja lokalen i mån av plats och om nyckelansvariga öppnar lokalen. Hyllplats för att ha sina saker på kommer att finnas att hyra. Plats att måla kommer att ordnas.

VIKTIGT!!!!!!!!!!!! Senast den 30:e juni ska alla som har saker i nuvarande lokal hämta dem! Allt som inte hämtats i tid kommer att slängas! DETTA GÄLLER ALLA SOM FÖRVARAR SAKER I NUVARANDE LOKAL!

Medlemsavgiften kommer att betalas halvårsvis perioderna 1:a januari - 30:e juni och 1:a jul - 31:a december. Medlemsavgiften kommer då vara 200 kr per period. Medlemsavgift per period för de som inte ännu fyllt 18 år är 100 kr. Betald medlemsavgift gäller då för den period den är betald. De som redan betalat avgift för ett år kommer att vara medlem till ett år efter de betalat.

Sign In or Register to comment.