arme lista

edited 23 november 2015 20:39 in Warhammer 40k

har ni några förslag hur jag kan förbättra listan, jag vet att det blir lite för mycket poäng i mina senturions men stil det är ändå 70 modeller.

simon ingvarsson 1990pts

Space marines

HQ

Librarian 65pts -Terminator armor 25pts -Storm shield 10pts -lvl 2 25pts total 125

Troop

10 tactical marins 140pts
-Mullti-melta 10pts -grave gun 15pts (totalt 165 pts)

10 tactical marins 140pts -Multi-melta 10pts -grave gun 15pts (totalt165 pts)

10 tactical marins 140pts -Multi-melta10pts -grave gun 15pts (totalt 165 pts)

10 tactical marins 140pts -Multi-melta10pts -Melta-gun 10pts (Total 165pts)

10 tactical marins 140pts -Multi-melta10pts -grave gun 15pts (totalt 165 pts)

10 tactical marins 140pts -Multi-melta10pts -grave gun 15pts (totalt 165 pts)

Heavy support

Centurion devastator squad 165pts -grav-cannon and grav-amp 75pts Total 240pts

Centurion devastator squad 165pts -grav-cannon and grav-amp 75pts Total 240pts

Devastator squad 70pts -2 lase canons 40pts -2 grave guns 70 -missile lunsher 15pts

Dedicated transport

Dropp pod 35pts

Kommentarer

  • skulle ha droppod på centurioner istället, eller åtminstonde inte på devsquaden- två lascannons och en missilelauncher som träffar på 6or när den landar känns inte värt det

  • edited 10 januari 2016 17:08

    nvm

Sign In or Register to comment.