Iron Goblin

Iron Goblin

Iron Goblin är en flerrondsutslagningsmålartävling arrangerad av Fantasia Umeå. Det är alltså en målartävling, med flera ronder, där deltagare ställs mot varandra i en duell och den bästa går vidare till nästa rond.

Om du tror att du har vad som krävs att måla tills fingrarna blöder (eller snarare är stänkta med Blood for the Blood God) borde du absolut vara med i denna tävling.

Deltagaren som sist står kvar (målande) vinner!

Anmälning

Anmälan görs på Fantasia eller på fantasia.speltid@gmail.com. Vi behöver namn och ett telefonnummer.

Det är gratis att delta.

Var snäll och anmäl dig inte om du inte planerat att följa upp hela tävlingen. En deltagare ställs mot en annan deltagare i varje rond och vi vill hålla antalet som hoppar av till ett minimum.

Ronder

Varje rond kommer att vara 2 veckor. Under denna tid kommer varje deltagare att måla en modell. Du får inte använda en modell du redan börjat måla på. Enbart grundsprayad är tillåtet. Modellen kan vara från vilket företag eller vilken storlek som helst, men måste vara köpt på Fantasia Umeå (vår webshop www.speltid.se funkar också).

Rondens första dag ska man skicka in en bild till Fantasia, eller visa upp sin modell i butik så att vi kan se att den är omålad. Innan deadline (2 veckor senare) ska en till bild på modellen skickas in, eller tas till butik så att vi kan ställa ut den.

Varje rond kommer att utlysas på fredag, med all information som kan behövas för den ronden. Till exempel startdatum och slutdatum. Startdatumet kommer att vara den följande måndagen. Deltagare får inte börja måla modellen innan startdatumet för ronden.

Antalet ronder kommer att bero på antalet deltagare, men det kommer inte att bli fler än 5 ronder. I slutet av varje rond kommer deltagarna lottas mot en motståndare och senare kommer resultatet att postas med vilka deltagare som går vidare. Domarnas beslut kan inte överklagas.

Att vinna

Iron Goblin är en utslagstävling. Det betyder att varje rond paras två deltagare ihop till en duell, och vinnaren av duellen går vidare. I slutet av tävlingen så kommer den deltagare som vunnit varje rond att koras som vinnaren: The Goblin Painter!

Tävlingen har två domare som ger poäng till varje modell. Detta görs utifrån tre kriterier:
Kunnande, Tekniska Färdigheter och Estetik.

• Kunnande (0 till 5 poäng) – Antyder modellens tema eller färgval att målaren har ett öga för det estetiska, insikt i färglära eller en medfödd förmåga? Kunnande handlar om att målaren visar att han/hon vet hur man gör en modell snygg!

• Tekniska Färdigheter (0 till 5 poäng) – Hur är själva kvalitén på målar/konverteringstekniken? Vad är svårighetsgraden och hur väl har målaren utfört detta?

• Estetik (0 till 10 poäng) – Hur ser modellen ut i allmänhet?

De totala poängen för modellen kommer att summeras och den deltagare med mest poäng i en duell kommer att gå vidare till nästa rond. Varje bidrags poäng kommer att publiceras.
Om man förlorar en duell kommer man att elimineras från tävlingen.

Priser

• The Goblin Painter – Vinnaren av tävlingen.

• Snotling Painter – Den deltagare som klarar sig längst och är under 15 år.

• Snyggast – Den deltagare som fick högst poäng, oavsett placering och rond.

Regler

Här finns extra regler och förtydliganden.

Modellen

Modellen får inte vara målad i förväg. Den får vara byggd (bas inkluderat), och grundsprayad i en färg, men inget annat. Modellen du lämnar in för bedömning måste du målat HELT själv. Ingen annan får röra modellen med färg, lim, green stuff etc.

Blev inte klar (BIK)

Vissa deltagare kommer inte att bli färdiga med sitt bidrag i tid. Det händer, det är en tuff tävling. De som inte blir färdiga med sitt bidrag i tid förlorar automatiskt sin rond och blir eliminerade från tävlingen.

Om du väljer att lämna tävlingen, meddela detta innan ronden är avslutad. Det underlättar lottningen av motståndare för oss arrangörer.

Ingen motståndare

En deltagare som blir utan motståndare (antingen på grund av en BIK eller annan anledning) kommer automatiskt att vinna sin rond OM modellen man målat får minst 12 poäng. Detta förhindrar deltagare att klara sig genom tävlingen enbart på att de saknar motståndare.

Lika

Om det står lika i en duell kommer den som fått högst poäng på Tekniska Färdigheter vinna.
Om det är fortfarande är lika kommer den som får högst poäng på Kunnande att vinna. Är det mot förmodan fortfarande lika så tar vi in en tredje gästdomare som får avgöra vinnaren.

Duellen blir FFA?

Vi kan komma att istället för att jämföra två bidrag mot varandra, ha fler än två deltagare som tävlar om vinsten i vissa ronder. Detta för att se till att antalet ronder inte blir för stort. Det fungerar som alla andra ronder. Bidraget med flest poäng går vidare och alla andra elimineras.

Domare

Här är era glada domare som (kanske) inte kan mutas:

Andreas Bäckström och Jon Borg.

Du hittar oss på Fantasia och choklad uppskattas alltid.

Schema:

Omgång 1: 29:e Juni – 12:e Juli

Omgång 2: 20:e Juli – 2:a Augusti

Omgång 3: 10:e Augusti – 23:e Augusti

Omgång 4: 31:a Augusti – 13: September

Final Omgång: 21:a September – 4 Oktober

Vinnaren korad till lördag 10:e oktober

Tidsschemat kan ändras, detta meddelas på Fantasia.

Kommentarer

Sign In or Register to comment.