Fantasia Fanatic XXVII

24

Kommentarer

 • edited 10 februari 2015 21:38

  @GobbladasSquig

  1) Syftar till End times magistystem och nya spells, inte Lore of Undeath. Förtydligande kommer. Lore of Undeath kommer kunna spelas, med vissa restiktioner.
  2) Fritt fram att köpa det itemet om man så vill.
  3) Stämmer, förtydligande kommer!
  4) Stämmer, 0-16 med 200vp per steg kommer gälla, gammal tabell som slunkigt med.

 • edited 12 februari 2015 16:50

  Lite nyfiken hur resonemanget kring Allies of Convenience med formationer från samma codex gick. Det är ju vissa som endast består av en enhet som ger effekter till hela armén typ reroll reserves som då blir helt satta ur spel, men det kanske var tanken.

 • Då codexspecifika T.O nu ska användas så behövs det lite mer generella regler för dem då några av dem innehåller antingen objektiv som inte går klara eller i vissa fall inte går att klara i vissa scenarion. SW har en med att döda units och använda en enhet med specialregler som endast scouts har och en som är omöjlig i scenario 5 då du ska hålla ett objektiv två rundor på raken vilket är lite svårt att göra på en tur.

  Vi tittar närmare på det nu

  Lite nyfiken hur resonemanget kring Allies of Convenience med formationer från samma codex gick. Det är ju vissa som endast består av en enhet som ger effekter till hela armén typ reroll reserves som då blir helt satta ur spel, men det kanske var tanken.

  Tanken med det är egentligen för att inte släppa igenom alldeles för hårda kombinationer. Tyvärr i alla typ av restriktioner blir saker straffade som kanske inte förtjänar det.

 • dea
  edited 12 februari 2015 19:55

  Nu har vi uppdaterat Fantasy häftet med bla, en korrekt VP tabell

 • edited 14 februari 2015 10:43

  Tummen upp :)

 • Inga funderationer på att släppa Decurion Detachment? Med ett tak på max 2 enheter Wraiths går det inte spamma Canoptek Harvest formationen och det är väl den enda av formationerna som är "farlig". I normala fall skulle man få in 12 (2x6) Wraiths i sin lista (varav en Canoptek Harvest), med Decurion får du inte in fler Wraiths om du inte vill köra basic 1A på precis allt och inga transporter.

 • Då codexspecifika T.O nu ska användas så behövs det lite mer generella regler för dem då några av dem innehåller antingen objektiv som inte går klara eller i vissa fall inte går att klara i vissa scenarion. SW har en med att döda units och använda en enhet med specialregler som endast scouts har och en som är omöjlig i scenario 5 då du ska hålla ett objektiv två rundor på raken vilket är lite svårt att göra på en tur.

  Principen om att du får slänga ett T.O du inte kan klara gäller alla T.O. Alltså blir det så att i scenario 5 får du som space wolves spelare slänga T.O som går ut på att hålla ett objektiv i två rundor.

  Special T.O där flera saker ska väljas när kortet generas, men där inte alla val kan göras, slängs också direkt. T.ex. Dark Eldars T.O där motståndaren ska välja ett objektiv och en av sina karaktärer. Är det så att motståndaren inte har någon karaktär kvar vid tillfället då kortet dras slängs det och ett nytt dras.

  Nu har vi inte gått igenom och bollat alla codexars unika T.O:s med olika scenarios som uppstår. Är det så att det uppstår situationer där det är oklart om man ska räkna objektivet som omöjligt eller inte så hanterar vi situationerna när de uppstår. Är det så att ni kommer på någon situation där ni vill ha klarhet i förväg så är det bara att fråga här.

 • Vad jag förstår så gäller synaps regeln för all Nidz, även de som är allierade, korrekt?

  Gäller detta även för Necroner som har liknande synergi effekter? Tänker mest på att jag vill alliera in en bargelord till min Crone arme, gäller hans effekter även på de andra Necronerna då? Tänker på command weave?

 • Nu utökas Fantasia Fanatic med Warmachine/Hordes. Ni hittar regelhäfte i första posten.

 • Nu har vi uppdaterat regelhäftet till Fantasy. Bland annat ändrat i Skavens Power Pool Choice och hur objektiven hanteras

 • Nu är även 40K häftet uppdaterat med fixat tidsschema och tillägg att Tyranidernas Synapse sprids över hela armén även om du allierat med dig själv

 • Följdfråga på Synapse. Gäller detta enbart Synapse eller räknas de som BB?

  Gäller det andra raser med liknande effekter såsom Necron Command weave?

 • Följdfråga på Synapse. Gäller detta enbart Synapse eller räknas de som BB? Gäller det andra raser med liknande effekter såsom Necron Command weave?

  Gäller bara Synapse, inte BB och andra raser

 • edited 23 mars 2015 11:07

  40K häftet uppdaterat till version 1.3. Det som har hänt är att vi efter önskemål här i tråden och via andra kanaler har uppdaterat scenariodelen genom att strukturera upp och lägga till ytterligare information i texten om Tactical objectives på sidan 10 samt i alla scenarion. Jag hoppas att det är lätt att förstå hur det är tänkt att fungera på ett bra sätt nu.

  /Daniel
  Fantasia Fanatic Crew

 • @Dante82 Stötte på en situation där jag inte riktigt visste om man fick slänga kortet eller inte. Tänkte på näst-sista punkten om Tactical Objectives i det nya uppdaterade häftet och hur det tolkas till situationen. Jag drog kortet då man ska kontrollera alla 6 objektiv (sent i matchen), enda problemet var att jag fysiskt inte kunde klara av det för jag hade färre än 6 units på bordet.. Räknas det som att man får dra ett nytt kort? Eller som Flyer exemplet i nästsista punkten?

 • Det borde nog inte bero på hur många enheter du har ifall du kan konga-lina gubbarna mellan objektiv (12" och mer är inte så långt då du har objektivet 3" och närmare)

 • Mjo men såvitt jag vet kan väl en enhet endast claima poäng för ett objektiv?

 • edited 24 mars 2015 21:18

  Man kan inte hålla två objektiv med samma enhet, är en enhet inom 3" från mer än ett objektiv måste dom välja vilket det är som håller.

 • Har inte någon form av regler vid min sida men är det FF regler eller regler ur 40k reglerna? Gärna sid referens om möjligt så jag kan kolla själv sen också

 • Sida 134, "Controlling Objective Markers" - §2.

 • Vi återkommer med hållaobjektivscenariofrågan

 • Väl svarat Greger. Tummen upp :D

 • Kort rättelse till arangörerna: Pascal Pierre skall spela Warhammer Fantasy. Jag är han. Tackar! :D

 • Man får inte slå på Tactical-tabellen för Warlord traits men hur funkar det med Nemesor Zhandrehk som får välja ett nytt trait varje runda från valfri tabell i BRB eller Codex?

 • Han lär väl få välja ett nytt trait från de resterande 3 tabeller i BRB + Codex?

 • Behövs en "officiell" ruling på det från allmäktige Dea, därav frågan. Men ja, det vore logiskt.

 • Stötte på en situation där jag inte riktigt visste om man fick slänga kortet eller inte. Tänkte på näst-sista punkten om Tactical Objectives i det nya uppdaterade häftet och hur det tolkas till situationen. Jag drog kortet då man ska kontrollera alla 6 objektiv (sent i matchen), enda problemet var att jag fysiskt inte kunde klara av det för jag hade färre än 6 units på bordet.. Räknas det som att man får dra ett nytt kort? Eller som Flyer exemplet i nästsista punkten?

  Efter en diskussion om detta har vi beslutat att T.O:s som bara handlar om att kontrollera ett eller flera objektiv alltid måste behållas. Detta då det annars öppnar för situationer där bokstavlig tolkning av reglerna kan skapa onödiga diskussioner. Undantag från detta görs fortfarande med T.O:s som aldrig går att klara någon gång under matchen, som t.ex. för Space Wolves i scenario 5 gällande kortet där de ska hålla ett objektiv i två rundor.

 • 40K häftet uppdaterat med tillägget att rena objektivhållar-T.O:s inte räknas som omöjliga samt revidering av Sekundära objektiv i scenario 3 och 4.

 • Efter att vi mottagit en del kritik över att scenario ett och tre i 40K skulle vara för lika varandra så kommer vi att designa om det primära objektivet i scenario tre enligt följande:


  Primärt Objektiv

  Tactical Objectives (Obs! Läs förändringarna som gjorts av T.O på sidan 10):

  • Varje spelare genererar i början av varje tur ett T.O. Sedan generar man ytterligare ett T.O. Ifall detta T.O har ett högre nummer (11-66) än det senast genererade T.O:t så generar man ytterligare ett T.O. Upprepa denna process tills du genererar ett T.O med ett lägre nummer än det senast genererade T.O:t.
  • Varje runda som du bara genererar två T.O:s är varje T.O du klarar värt två poäng mer än vanligt den rundan. Varje runda som du bara genererar tre T.O:s är varje T.O du klarar värt en poäng mer än vanligt den rundan. Generar du fyra eller fler T.O:s har de sitt vanliga värde den rundan
  • Om man i slutet av sin runda har fler än tre T.O:s i spel slänger man T.O:s tills man har bara har tre kvar. Tar leken med T.O:s slut blandar man om slänghögen och gör en ny draghög av den.

  I slutet av matchen jämför ni hur många Victory Points ni tagit av varandra från T.O. Spelaren som tagit flest VP:s tar hälften av mellanskillnaden, multiplicerar den med antalet T.O:s han klarade under matchen och dividerar sedan detta resultat med antalet T.O:s hans motspelare klarade. Resultatet av denna uträkning är antalet matchpoäng som vinnaren får från detta primära objektiv.

  En spelare max få 12 matchpoäng från det primära objektivet i denna match.


  Uppdatering av häftet kommer efter påsk.

 • edited 1 april 2015 10:16

  Finns det någon hemlig tävling för turneringsorganisatörer? En som delar ut priser för det mest komplicerade matchupplägget? Då borde ni ligga bra till

  ;-P

Sign In or Register to comment.