[bortbytes] m4 shermans och (möjligtvis) StuG assault guns.

edited 28 december 2011 12:43 in Flames of War

Jag har 3shermans och 2stuG (alla omålade) ag jag gärna byter bort mot modeller ur Sovjets Arsenal. Modellerna är från open fire lådan och tärningarna kan också någon få ta.

Skriv här på tråden eller skicka ett sms/ring på 0730946481 Thom Olofsson är namnet

Sign In or Register to comment.