Markdown - En introduktion

edited 24 mars 2018 17:37 in Hjälpforum

Markdown är ett litet behändigt sätt att formatera sina inlägg på Stridshammaren. Tanken är att det ska vara

  • Lätt att läsa
  • Lätt att skriva
  • Likt sättet man skriver epost

Här följer en kort beskrivning av de vanligaste kommandona. För den mer avancerade användaren rekommenderas den officiella guiden (på engelska).

Kursivering och fetstil

_kursiv_ eller *kursiv*
__fet__ eller **fet**

Rubriker

# rubrik
## rubrik 2
### rubrik 3 osv

För de första två rubrikerna finns ett alternativt skrivsätt:

 Rubrik 
 ========

 Rubrik 2
 -----------

Länkar

[länktext](länkadress)

Alltså den text som ska vara klickbar inom hakparanteser följt av adressen (http://www...) inom vanliga paranteser.

Bilder

 ![beskrivning av bilden](bildadress)

Utropstecken följt av den text som skall visas om man håller muspekaren över bilden (så kallad alt-text) följt av adressen till bilden på samma sätt som med länkarna ovan.

Citat

 > Någon okänd: Citat  
 > Andra raden av citatet
 >
 > Andra stycket av citatet

blir:

Någon okänd: Citat
Andra raden av citatet

Andra stycket av citatet

Genom att börja en rad med ett större-än-tecken skapas en citatruta. Kopiera någons text och skriv gärna källan först följt av kolon så andra kan se var citatet kommer ifrån. Om citatet är delat på många stycken måste varje rad börja med ett >.

Listor

Rader som börjar med asterisk (*), bindestreck (-) eller plus (+) blir automatiskt punktlistor. Detsamma gäller rader som börjar med en siffra följt av en punkt (1.), som blir ordnade listor. Till exempel:

 * Röd
 * Grön
 * Blå

blir:

  • Röd
  • Grön
  • Blå

Radbrytningar

Markdown sätter själv radbrytningar mellan stycken, men för att text ska räknas som olika stycken måste det vara minst en tom rad mellan. Om man skriver två rader vanlig text efter varandra kommer det därför att göras om till ett enda stycke, och därför hamna på samma rad. Oftast bör man kanske använda sig av punklistor om man upplever problem med radbrytningar, men om man vill tvinga markdown att göra en radbrytning kan man använda dubbla mellanslag i slutet av raden.

rad som slutar med två mellanslag
rad under

Sign In or Register to comment.